Wyniki badań wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, będący zarządcą Basenu Pływackiego w Wyrzysku, publikuje wyniki badań wody na basenie pływackim.

Skip to content